Naar hoofdinhoud

Ondersteunen en adviseren van mensen met een beperking en hun naasten 

MEE is er voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, die door hun beperking of aandoening problemen ervaren in hun dagelijks leven.

De cliëntondersteuners van MEE geven deze mensen, en hun naasten, informatie, advies en kortdurende ondersteuning. Ze gebruiken daartoe methoden, die specifiek zijn voor MEE. Afhankelijk van de vraag ligt daarbij het accent op arbeid, vervoer, financiën, zorg, wonen, relaties, opvoeding of een ander onderdeel van het leven.

De cliëntondersteuning van MEE is kortdurend en heeft als doel dat mensen zelf (weer) grip krijgen op hun leven. MEE is er voor iedereen met een beperking, maar vooral ook voor mensen, die minder zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf kunnen opkomen.  

MEE wordt door de meeste gemeenten en alle zorgkantoren ingekocht om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. 

Film over wat MEE biedt

Adviseren, coachen en trainen van organisaties, professionals en mantelzorgers 

MEE werkt samen met gemeenten en adviseert (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen over hoe zij hun dienstverlening beter toegankelijk kunnen maken voor mensen met een beperking.  

MEE coacht en adviseert werkgevers bij inclusief ondernemen. De methode van MEE is gebaseerd op 70 jaar ervaring met mensen met beperking en op kennis van alle relevante wet- en regelgeving.  

MEE biedt professionals, familie en mantelzorgers informatie en trainingen voor het herkennen en omgaan van mensen met een beperking. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen met een lichte verstandelijke beperking, een autismestoornis of een niet-aangeboren hersenaandoening. 

Zie voor meer informatie over MEE de website mee.nl.

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliëntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact