Naar hoofdinhoud

Erik en Diana hebben drie kinderen. De oudste dochter Petra (16 jaar) heeft een verstandelijke beperking, de oorzaak is onbekend. Petra gaat naar een school voor zeer moeilijk-lerenden (VSO) in hun woonplaats. De ouders van Petra maken gebruik van de jeugdhulp. Twee keer in de week komt een begeleider een uurtje langs om met Petra te spelen en eens per drie weken gaat zij naar een zaterdagsoos. Dat wordt allemaal betaald door de gemeente.

Recent vond een gesprek op school plaats over de toekomst van Petra. De leerkrachten op school verwachten dat zij later naar dagbesteding zal gaan, zij hanteren voor Petra het uitstroomprofiel ‘ dagbesteding beschutte arbeid’ ?Petra zou stage moeten gaan lopen. Er is een aantal dagcentra waar zij een aantal dagdelen stage kan lopen om te bekijken wat ze leuk vindt.

Zorg steeds zwaarder

Petra geeft zelf aan dat zij graag met dieren wil werken. Ouders zien dat de zorg voor Petra steeds zwaarder wordt. De andere kinderen hebben lang niet altijd zin om op Petra te passen als ouders eens een avond weg willen. Vooral tijdens de vakanties zijn er regelmatig ruzies. De school adviseert om een Wlz-indicatie aan te vragen.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Via een cliëntondersteuner van de gemeente wordt het formulier ingevuld en wordt door het CIZ een zorgprofiel VG 04 afgegeven, omdat Petra levenslang 24 uur per dag toezicht nodig heeft en niet verwacht? wordt dat zij ooit minder toezicht nodig zal hebben. Maar hoe moet alles nu verder geregeld worden?

Ouders nemen contact op met het zorgkantoor. Via een klantadviseur van het zorgkantoor wordt de Wlz-cliëntondersteuner ingeschakeld. De cliëntondersteuner maakt een afspraak om bij het gezin thuis te komen en de vragen en wensen in beeld te brengen.

Ouders willen ook graag weten hoe het zit als Petra 18 jaar wordt:

 • Krijgt zij dan een inkomen? Moet er iets geregeld worden omdat Petra met 18 jaar volwassen is?
 • Waar kunnen we zorg regelen?
 • Kunnen we misschien een PGB krijgen?
 • Hoe werkt een pgb?
 • Petra wil graag met dieren werken. Is dat mogelijk?
 • Het zou fijn zijn als Petra af en toe een weekend ergens anders is zodat we ook iets leuks met de andere kinderen kunnen doen. Wat is er mogelijk?
 • Als Petra stage gaat lopen, wil de zorgaanbieder die de stage biedt, graag een vergoeding ontvangen. Kan dat? Hoe werkt dat?
 • Petra wil graag naar speciale muziekles voor gehandicapten. Bestaat die mogelijkheid? Wat kost dat? Hoe komt ze daar?
 • Moeder werkt twee dagen als vader ook niet thuis is. Tot nu toe past een van de andere kinderen op Petra, maar die willen hun eigen gang gaan. Hoe kunnen we dat oplossen?
 • Is er een mogelijkheid voor een vakantiekamp o.i.d. zodat Petra niet alle schoolvakanties thuis is?
 • En ver in de toekomst; waar kan Petra straks wonen? Moeten we haar nu al aanmelden?

Allemaal vragen die gesteld worden aan de Wlz-cliëntondersteuner. Een aantal vragen kunnen direct beantwoord worden. Voor de andere vragen is meer uitzoekwerk nodig.

Ouders zijn heel blij met de gesprekken die zij kunnen voeren met de cliëntondersteuner. Dat geeft houvast. Niet alles hoeft tegelijk. Er wordt een lijst met afspraken gemaakt. De cliëntondersteuner brengt een logische volgorde aan. Ouders geven aan dat zij het heel prettig vinden om samen met iemand het proces van het zoeken naar dagbesteding, maar ook alle vragen die op je afkomen als je kind 18 jaar wordt, te beantwoorden. De cliëntondersteuner heeft inzicht in de sociale kaart, weet waar welke zorg wordt gegeven, maar kan vooral ook heel goed luisteren naar de wensen van Petra en haar ouders.

Voor het eerst naar een logeerhuis

Inmiddels zijn we een paar maanden verder. Petra gaat drie dagen naar dagbesteding en twee dagen naar school. Tijdens de herfstvakantie is ze voor het eerst naar een logeerhuis geweest. Dat vindt iedereen heel spannend, maar het is goed verlopen.

Procedure bij het UWV

De ouders zijn geïnformeerd over de procedure bij het UWV; de keuring, het aanvragen van een Wajong uitkering e.d. Er wordt nog uitgezocht of Petra kan aansluiten bij de speciale muziekles voor gehandicapten. Die blijkt te worden gegeven door een zorgaanbieder in de buurt. Het vervoer naar de muziekles en terug moet nog georganiseerd worden. Maar dan kan ook dat item van de wensenlijst af.

Waardevol

Erik en Diana vinden het heel fijn dat zij een vast aanspreekpunt hebben waar zij alle vragen die te maken hebben met Petra kunnen stellen. Soms weet de cliëntondersteuner zelf het antwoord niet, maar zij weet wel waar ze de informatie moet vinden. En dat is heel waardevol.

 

Noot:
Deze tekst komt van ikdoeweermee.nl, de website van Vilans t.b.v. de campagne ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ . Met deze campagne zette Vilans zich van 2017 t/m 2018 ervoor in dat mensen met een beperking, wettelijke vertegenwoordigers en professionals vaker met elkaar in gesprek gaan. Met als doel een fijner leven voor mensen met een beperking.
Het meisje op de foto heeft niets met dit verhaal te maken.

 

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliëntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact