Page 34 - MEE Signaal
P. 34

 Overige casuïstiek
Logeerplekken
Tekort aan prikkelarme logeerplekken met begeleiding
Tekort aan geschikte logeeropvang voor mensen met NAH
Afwentelgedrag en grote verschillen tussen domeinen
Ongewild van zorgverzekering en Wmo naar Wlz
Drang en dwang om Wlz aan te vragen
Onvoldoende maatwerk Wmo
Verhuisplicht boven woningaanpassing?
Casus 13:
Casus 14:
Casus 15:
Casus 16:
Casus 17:
    AL
     E
                 E
               M
                                    34
Jeugd- wet
ZVW
Wlz
ZVW
Wmo
Wmo
Wmo
Wmo
Wlz   32   33   34   35   36