Page 36 - MEE Signaal
P. 36

           Tekort aan geschikte logeeropvang voor mensen met NAH Logeerplekken
L
Luuk is 48 jaar. Hij heeft ruim een jaar geleden een hersenbloeding gehad. Daarvan is hij enigszins her- steld, maar hij zal niet meer op zijn oude niveau kunnen functioneren.
Luuk was een zelfstandige man met een uitdagen- de baan en hij leverde als vader van twee opgroei- ende puberende kinderen zijn bijdrage aan hun opvoeding en het huishouden. Nu heeft hij blijvend niet-aangeboren hersenletsel, is hij arbeidson- geschikt en afhankelijk van zijn gezin en mensen uit zijn omgeving. Luuk kan moeilijk omgaan met drukte om zich heen en met veranderingen. Hij is door zijn niet-aangeboren hersenletsel een andere persoon geworden en reageert anders op gezins- situaties en emoties. Dit trekt een zware wissel op hemzelf en op zijn gezin.
Om het thuis met Luuk vol te houden is er - naast dagbesteding - maandelijks een weekend logeer- opvang nodig. Deze voorzieningen zijn bij de gemeentelijke Wmo-afdeling aangevraagd. Er is echter geen geschikte logeeropvang beschikbaar en het is niet te verwachten dat dit op afzienbare termijn verandert.
36
Casus 14
 Wmo   34   35   36   37   38