Page 35 - MEE Signaal
P. 35

  Tekort aan prikkelarme logeerplekken met begeleiding
Logeerplekken
A
Anne is 14 jaar, zij heeft een lichte verstandelijke beperking en autisme en woont met haar ouders, broer en zus thuis.
Anne krijgt hulp op basis van de Jeugdwet. Zij gaat overdag naar de dagbesteding en daarnaast is er zorg thuis. Haar ouders kunnen veel voor Anne doen, maar zij vraagt veel aandacht en daarvoor is veel tijd nodig. Tijd die dan niet voor de andere kinderen of ouders zelf beschikbaar is. Daarom is er behoefte aan logeeropvang voor Anne. Het vinden van een passende logeerplek is echter moeilijk, omdat ze erg prikkelgevoelig is. Als ze overprikkeld raakt, gaat zij extreem gedrag vertonen en is het lastig om haar rustig te krijgen.
Anne heeft dus een kleinschalige, prikkelarme logeerplek met veel begeleiding nodig. Helaas is die tot op heden niet gevonden; veel reguliere logeer- voorzieningen geven aan de noodzakelijke begelei- ding niet te kunnen bieden.
Overige casuïstiek
             35
Casus 13
Jeugd- wet

   33   34   35   36   37