Page 32 - MEE Signaal
P. 32

 Geen passende zorg mogelijk in eigen woonplaats
LVB-jongeren met autisme of gedragsproblematiek en noodzakelijke ondersteuning vanuit Jeugdwet dan wel Wlz
Ayoub is een 24-jarige Nederlands- Marokkaanse man. Hij heeft autisme en een lichte verstandelijke beperking.
Dit uit zich in rigide denkpatronen, gebrekkige coping- mechanismen en een onvermogen om zich flexibel op te stellen ten tijde van stress en grote veranderingen. Ayoub kan dan agressief en dreigend reageren vanuit frustratie en onbegrip.
Tot voor kort woonde hij bij zijn ouders en was er
af en toe een crisisopname nodig bij escalaties. Ayoub is al een jaar ambulant behandeld voor zijn gedragsproblemen. Nadat hij is uitbehandeld en weer stabiel is, wordt er gezocht naar een woonplek met veel structuur en zorg. Ayoub heeft daarbij een voor- keur voor zijn huidige woonplaats. De zorgaanbieders daar wijzen hem echter af vanwege zijn gedragspro- blemen. Zij vinden dat hij in een behandelsetting thuishoort.
Een zorginstelling in een verder gelegen gemeente is wel bereid hem een plek te bieden. Ayoub krijgt daar ambulante begeleiding. Het blijkt dat hij met de juiste structuur en duidelijkheid goed past binnen een beschermd wonen-setting.
Ondanks dit positieve resultaat wijzen de zorgorgani- saties in zijn eigen woonplaats hem nog steeds af. Daardoor kan hij niet terug naar de plek waar hij zich thuis voelt en waar zijn netwerk zich bevindt.
   32
Casus 12
 
   30   31   32   33   34