Page 29 - MEE Signaal
P. 29

  Knelpunten
Gemeentelijke instanties, maar ook andere organisaties als maatschappelijke opvang en woningbouwverenigingen hebben niet altijd de kennis en vaardigheden om met cliënten met een psychiatrische aandoening, een lichte verstande- lijke beperking (of NAH of autisme) en/of gedrags- problematiek om te gaan. In het contact met deze cliënten (schriftelijk, persoonlijk) wordt onvoldoen- de rekening gehouden met de specifieke kenmer- ken van de beperking van de cliënt en de eisen die deze stelt aan de communicatie. Dit heeft vaak ook negatieve gevolgen voor de beoordeling van aanvragen van voorzieningen en voor de situatie van de cliënt.
Oplossingen
Het vergroten van kennis over verschillende doelgroepen met een aandoening of beperking bij hulpverleners en andere professionals leidt tot een adequatere benadering van deze mensen en een betere inschatting van hun behoeften.
Vertrouwen winnen is van belang voor het opbou- wen van een vertrouwensrelatie met cliënten, die afwijzend staan tegenover hulpverlening en andere instanties.
Het creëren van een stabiele situatie en inspelen op de behoefte van de individuele cliënt maakt de weg vrij voor verdere ondersteuning en zorgver- lening. Dit vraagt geduld en zorgvuldigheid. Daarnaast is het belangrijk dat de bejegening, communicatie en het beleid is afgestemd op specifieke doelgroepen.
Casuïstiek specifieke groepen
         E
29
ZVW
Wmo
Onderwijs   27   28   29   30   31