Page 28 - MEE Signaal
P. 28

  Contact met zorgmijder hersteld met aanpak op maat
GGZ en zorgmijdend gedrag (Wmo)
Esther is een vrouw van 46 jaar.
Ze heeft een psychiatrische stoornis, verslaving en vertoont extreem zorg- mijdend gedrag.
Esther is al eerder in aanraking geweest met hulpverleners, waaronder het wijkteam, maar heeft toen alle hulpverlening afgewezen. Esther is snel van slag door brieven en loopt vast in procedures
en formulieren. Contacten met instanties verlopen stroef. Esther woont samen met haar zoon Jimmy en heeft voor het voeren van het huishouden hulp nodig. Ze komt bij de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE omdat ze huishoudelijke hulp en praktische ondersteuning wil.
In het begin van het traject is het contact tussen MEE en Esther grillig. Esther is verbaal en fysiek erg onrustig en licht ontvlambaar. De cliëntondersteuner krijgt contact met haar door bij haar aan te sluiten, de tijd te nemen om haar vertrouwen te winnen
en door praktische ondersteuning te bieden. Ze zorgt ervoor dat de triggers voor de gedragsproblemen zoveel mogelijk bij Esther worden weggehaald.
Zo heeft de cliëntondersteuner tijdelijk het contact met de gemeente overgenomen. Verder ondersteunt ze Esther bij haar gesprekken met de huisarts, internist en de school van haar zoon.
Op deze manier voelt Esther zich gesteund in de stappen die genomen moeten worden om haar situatie te verbeteren. Na verloop van tijd ontstaat er steeds meer vertrouwen en geeft Esther aan behoefte te hebben aan structurele ondersteuning. Inmiddels zijn de eerste gesprekken met ambulante begeleiders gevoerd.
  28
Casus 10   26   27   28   29   30