Page 26 - MEE Signaal
P. 26

  Geen passende woonplek
voor man met NAH
Passende zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  Lex van 68 jaar heeft in 2017 een hersenbloeding (CVA) gehad.
Hij is daardoor halfzijdig verlamd en communiceert moeilijk.
Later heeft hij er ook hart- en nierproblemen bij gekregen. Na een lange revalidatie kan hij weer re- delijk bewegen, maar zijn conditie en communicatie blijven slecht.
Lex heeft heel zijn leven alles zelf gedaan, was succesvol ondernemer, heeft veel gereisd en woonde alleen in een koopwoning. Hij is gescheiden en heeft een klein, maar zeer betrokken netwerk, dat bestaat uit zijn zoon met zijn gezin, zijn zus en zwager en zijn vriendin.
Lex verblijft nu enige tijd in een trainingshuis voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Daar heeft hij het niet naar zijn zin en hij wil graag terug naar huis. Er is een gesprek geweest met Lex, zijn familie, de NAH-zorgaanbieder, de MEE-cliëntonder- steuner en de huisarts. In dit gesprek is geadviseerd dat het niet meer verantwoord is voor Lex om thuis te gaan wonen en dat hij beter af is in een 24-uurs zorginstelling (indicatie LG4). Lex wil absoluut niet naar een verzorgingshuis en hij wil niet in een ande- re gemeente wonen. In die regio is echter maar één aanbieder gespecialiseerd in NAH. Zij hebben drie woningen; een trainingshuis en twee locaties waar langdurig gewoond kan worden. Dat betekent dat Lex hier tegen jarenlange wachtlijsten aanloopt.
  26
Casus 9

   24   25   26   27   28