Page 10 - MEE Signaal
P. 10

  10
Geen passende zorg-onderwijs- combinatie mogelijk
Jongeren met autisme tussen wal en schip
Edwin is een veertienjarige jongen, die bij zijn moeder, stiefvader en halfzusje van zeven woont. Hij heeft een autisme spectrum stoornis, waardoor informatie verwerken hem meer tijd kost en hij de vertaling naar de praktijk erg lastig vindt. Als gevolg van overprikkeling en overvraging kan Edwin forse gedragsproblemen laten zien; hij kan dan fysiek en verbaal agressief worden.
Casus 2
 

   8   9   10   11   12