Page 8 - MEE Signaal
P. 8

  Ouders verstrikt in discussie
over financiering zorg in onderwijstijd Kind met knelpunten rondom zorg en onderwijs
Wessel is 11 jaar oud. Hij heeft een verstandelijke beperking en autisme (ASS). Hij is vorig jaar met ernstige gedragsproblemen een jaar naar een speciale klas binnen cluster 3 voor speciaal onderwijs gegaan. Omdat die buiten de eigen woonregio was en het gezin bovendien overbelast raakte, was het noodzakelijk om Wessel in een instelling te laten wonen.
Inmiddels is de situatie thuis wat stabieler. Daar- naast heeft Wessel een groei doorgemaakt en kan nu, in plaats van anderhalf uur, drie uur per dag onderwijs volgen. De ouders van Wessel halen hem daarom graag weer naar huis, maar de school voor speciaal onderwijs in de woonregio is erg terug- houdend. De school geeft aan niet dezelfde onder- steuningsmogelijkheden te hebben als de onderwijs- instelling waar Wessel nu naartoe gaat. Dit betekent dat Wessel op de school buiten de eigen woonregio moet blijven en niet thuis kan wonen. De ouders komen hier met de school niet uit en het regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs is de zaak aan het onderzoeken.
Op verzoek van de ouders heeft een onafhankelijke cIiƫntondersteuner van MEE contact opgenomen met de school en deze erop gewezen dat vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) ook zorg ingezet kan wor- den. Daarmee zou het mogelijk moeten zijn een goed onderwijs-zorg-arrangement voor Wessel samen te stellen. Op dit moment is het nog niet duidelijk of dit voor Wessel tot de gewenste oplossing leidt en of hij weer thuis bij zijn ouders kan wonen.
  8
Casus 1
   6   7   8   9   10