Page 7 - MEE Signaal
P. 7

 Casuïstiek rondom
zorg - onderwijs - arbeid
Kind met knelpunten rondom zorg en onderwijs
Casus 1:
Ouders verstrikt in discussie over financiering zorg in onderwijstijd
Jongeren met autisme tussen wal en schip
Geen passende zorg-onderwijs-combinatie mogelijk
Casus 3:
Vastlopen in het systeem bij autisme gecombineerd met LVB
Casus 2:
Jongeren met een LVB of autisme en de overgang van
onderwijs naar werk
Casus 4:
Niet (her)kennen van beperking vergroot kans op uitval
Knelpunten bij wonen en inkomen voor jongeren (18-27 jaar)
op weg naar zelfstandigheid
Casus 5:
Gemeentelijke grenzen aan beschermd wonen (Wmo) en participatie
Regels belemmeren ontwikkeling naar zelfstandigheid
WEDOEN
Casus 6:
            7
ZVW
Wmo
Wlz
Wlz
Wonen
Werk
Jeugd- wet
Wajong
Wajong
Wmo
Passend Onderwijs
Passend Onderwijs
Partici- patiewet
Partici- patiewet
Onderwijs
Onderwijs Onderwijs

   5   6   7   8   9