Naar hoofdinhoud

Om gebruik te maken van de Wet langdurige zorg (Wlz)  heeft u een indicatiebesluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit wordt ook wel Wlz-indicatie of CIZ-indicatie genoemd. In dat indicatiebesluit staat op welke zorg u recht heeft: het zorgprofiel. Het kan zijn dat de zorg die bij uw zorgprofiel hoort voor u niet voldoende is. Dan kan u mogelijk extra zorg krijgen.

Verschillende mogelijkheden voor extra zorg

Voor de vergoeding van extra zorg bij een CIZ-indicatie, zijn er verschillende mogelijkheden:

Of u recht heeft op extra zorg, hangt af van uw situatie. Klik op de bovenstaande hyperlinks voor meer informatie.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van uw zorgkantoor over uw aanvraag voor extra zorg? Dan kunt u dat aan uw zorgkantoor laten weten. Bij het besluit van het zorgkantoor staat hoe u dat kunt doen.

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliƫntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliƫntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact