Naar hoofdinhoud

Heeft u (of uw kind) een aandoening, waarvoor u meer specialistische zorg nodig heeft? Dan kunt u daarvoor misschien extra geld krijgen. Dit wordt toeslag genoemd.

Het gaat daarbij om de volgende zorg of behandeling:

  • gespecialiseerde epilepsiezorg
  • chronische invasieve beademing
  • non-invasieve beademing
  • klinisch intensieve behandeling
  • niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie
  • CVA (beroerte)
  • ziekte van Huntington
  • observatie

Hoe weet u of u recht hebt op een toeslag voor specialistische zorg?

Voor iedere toeslag gelden andere voorwaarden. Zie voor meer info de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):
> ga naar puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_241160_22/1/# > scroll daar naar beneden naar ‘7. Prestatiebeschrijvingen toeslagen’. Daaronder staat per toeslag beschreven wanneer je er recht op hebt.

Toeslag voor specialistische zorg aanvragen

U vraagt een toeslag aan bij uw zorgkantoor. Of vraag aan uw zorgverlener of deze dat voor u wil doen.

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliƫntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliƫntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact