Naar hoofdinhoud

De Wlz is bedoeld voor mensen die langdurig 24 uur per dag veel zorg of hulp nodig hebben of hulp dichtbij moeten hebben.

Het gaat daarbij om:

  • Kwetsbare ouderen en chronisch zieken
  • Mensen met een ziekte of aandoening aan de hersenen, bijvoorbeeld als gevolg van het ouder worden
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Mensen met een zintuiglijke beperking (slechtziend of blind, slechthorend of doof)
  • Mensen met langdurige psychische problemen

De zorg voor deze mensen wordt geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het kan zorg in een instelling zijn. Maar het kan ook om zorg thuis gaan.

Zorgverleners

De langdurige zorg wordt geleverd door instellingen uit de thuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg of door zelfstandig werkende hulpverleners.

Wlz-indicatie

Om zorg te krijgen, zoals die gegeregeld is in de Wlz, heeft u een Wlz-indicatie nodig.

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliƫntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliƫntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact