Naar hoofdinhoud

Om zorg en hulp te krijgen, zoals deze is geregeld in de Wet langdurige zorg, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Dit is een verklaring van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarin staat dat u recht hebt op langdurige en intensieve zorg.

Wat zijn de eisen voor een Wlz-indicatie?

Om te bepalen of u recht hebt op een Wlz-indicatie kijkt het CIZ of u:

  •     blijvend zorg nodig heeft;
  •     de hele dag zorg dichtbij, of iemand in de buurt nodig heeft.

Als beide bij u het geval is, dan krijgt u van het CIZ een Wlz-indicatie.

Zie ook 'Wanneer kom ik in aanmerking voor zorg uit de Wlz?'.

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliƫntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliƫntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact