Naar hoofdinhoud

Wat is vermogen?

Vermogen is spaargeld, beleggingen en bezittingen. Als u schulden heeft, wordt dat van uw vermogen afgetrokken.

Heeft u spaargeld en/of beleggingen? Dan telt het CAK dit mee bij het bepalen van de eigen bijdrage. De hoogte van het spaargeld of belegginingen is afhankelijk van of uw burgerlijke staat (alleenstaand, getrouwd of samenwonend). Mensen die (nog) geen recht hebben op pensioen, krijgen een extra korting.

Op de website van het CAK vindt u meer informatie en een rekenvoorbeeld. 

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliƫntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliƫntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact