Naar hoofdinhoud

Als u Wlz-zorg ontvangt, moet u zelf een deel betalen. Dit is de eigen bijdrage.

Het CAK is de instantie die uitrekent hoeveel uw eigen bijdrage is en stuurt u de rekening.

Hoeveel u aan eigen bijdrage moet betalen, hangt af van:

 

Bij de berekening van uw eigen bijdrage, kijkt het CAK naar de vorm waarin u de zorg ontvangt: via mpt, pgb of vpt. 

Mpt

Heeft u een modulair pakket thuis (mpt)? Hier vind u meer informatie over de eigen bijdrage.

Pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Hier vindt u meer informatie over de eigen bijdrage.

Vpt

Heeft u een volledig pakket thuis (vpt)? Hier vindt u meer informatie over de eigen bijdrage.

Hoe ziet het Cak wat uw inkomen is?

Het CAK kan uw inkomen zien via u belastingaangifte. Zij kijken dan naar het bedrag dat staat bij ‘verzamelinkomen’ of bij ‘belastbaar loon’. 

Bij het berekenen van uw eigen bijdrage, kijkt het CAK naar uw inkomen van twee jaar geleden. Voor uw eigen bijdrage van bijvoorbeeld 2023 kijken ze dus naar uw inkomen en vermogen van het jaar 2021.

 

Wat is vermogen?

Vermogen is spaargeld, beleggingen en bezittingen. Als u schulden heeft, wordt dat van uw vermogen afgetrokken.

Heeft u spaargeld en/of beleggingen? Dan telt het CAK dit mee bij het bepalen van de eigen bijdrage. De hoogte van het spaargeld of belegginingen is afhankelijk van of uw burgerlijke staat (alleenstaand, getrouwd of samenwonend). Mensen die (nog) geen recht hebben op pensioen, krijgen een extra korting.

Op de website van het CAK vindt u meer informatie en een rekenvoorbeeld. 

Als u thuis woont (dus niet in een instelling) kijk het CAK voor het bereken van uw eigen bijdrage of u samenwoont en met wie u samenwoont.

Bent u getrouwd of woont u samen?

Uw eigen bijdrage af van wat u samen aan inkomen en bezittingen heeft.

Leeft u in de praktijk gescheiden, maar nog niet volgens de wet?

Uw eigen bijdrage wordt berekend over alleen uw eigen inkomen en bezittingen.

Ontvangt u een AOW-pensioen voor ongehuwden?

De eigen bijdrage wordt berekend over alleen uw eigen inkomen en bezittingen.

Voor zorg in een zorginstelling of verpleeghuis zijn er twee soorten verplichte eigen bijdragen: hoge eigen bijdrage en de lage eigen bijdrage.

Ook kan er nog een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

Meer informatie over hoge, lage en vrijwillige eigen bijdrage.

Bijzondere situaties

In onderstaande situaties wordt de eigen bijdrage niet - of anders - berekend. 

 

Ben je 18, 19 of 20 jaar, dan gebruikt het CAK je inkomen van dit jaar of vorig jaar. De gegevens over je inkomen vraagt het CAK op bij het UWV.

Heb je spaargeld, beleggingen of bezittingen met veel waarde?

Dan kan je eigen bijdrage hoger zijn. Geef dit daarom door aan het CAK. Anders loop je kans dat je later moet bijbetalen. Zie ook: www.hetcak.nl/jongeren


Heeft u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan hoeft u meestal geen eigen bijdrage te betalen.

Krijgt u toch een rekening? Kijk dan wat u kunt doen op www.hetcak.nl/bijstandsuitkering.

Bij het berekenen van uw eigen bijdrage, kijkt het CAK naar uw inkomen van twee jaar geleden. Is uw inkomen of vermogen sinds die tijd (veel) lager geworden? Dan kunt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen. 

Het CAK berekent uw eigen bijdrage dan opnieuw. Hiervoor gebruiken zij uw inkomen en vermogen van dit jaar.

Wanneer u de brieft over uw eigen bijdrage heeft ontvangen, kunt u een aanpassing hiervan aanvragen. Op de website van het CAK leest u hier meer over.

Zelf uw eigen bijdrage berekenen?

Informatiefolder

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliƫntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliƫntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact