Page 21 - MEE Signaal
P. 21

 Casuïstiek specifieke groepen
Daklozen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende
gedrags- en verslavingsproblematiek
Casus 7:
Adresloos en daarmee uit beeld?
Continuïteit na forensische zorg (Wmo en Wlz)
Casus 8:
Na afloop justitiële maatregel geen zorg en geen woonplek
Passende zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Geen passende woonplek voor man met NAH
GGZ en zorgmijdend gedrag (Wmo)
Contact met zorgmijder hersteld met aanpak op maat
Casus 9:
Casus 10:
Wachtlijsten (woon)zorgplekken voor mensen met een
zorgprofiel VG6 of VG7
Casus 11:
Jaren tevergeefs zoeken naar geschikte woonplek voor man met intensieve zorgvraag
ondersteuning vanuit Jeugdwet dan wel Wlz
Geen passende zorg mogelijk in eigen woonplaats
ALLEMA ZVW
LVB-jongeren met autisme of gedragsproblematiek en noodzakelijke
Casus 12:
                                 21
Wlz
ZVW
Wmo
Wmo
Wlz Wlz
Wlz
ZVW
ZVW
Wmo
Wlz
Partici- Forensische patiewet zorg
Onderwijs   19   20   21   22   23