Page 22 - MEE Signaal
P. 22

  Adresloos en daarmee uit beeld?
Daklozen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en verslavingsproblematiek
Overdag is Anja veel op straat en probeert daar aan geld voor eten en drinken te komen. Anja slaapt bij ‘vrienden of bekenden’ of in de buitenlucht. Als ze
bij slecht weer bij niemand terecht kan, gaat ze naar de maatschappelijke opvang. Daar is niet altijd plaats of ze is niet welkom vanwege haar gedrag en haar middelengebruik.
Langzaam beseft Anja dat het zo niet langer kan. Een hulpverlener weet haar te overtuigen hulp te zoeken en schat in dat Anja een beroep op de Wet langdurige zorg moet doen. Daarvoor is wel een Wlz- indicatie nodig. Deze kan ze echter niet aanvragen, omdat ze geen inkomen en geen zorgverzekering heeft en niet staat ingeschreven als Wlz-verzekerde.
Omdat ze geen woonadres heeft en niet staat inge-
Casus 7
Anja is 35 jaar, ze heeft een lichte verstandelijke beperking en is dakloos. Verbaal is ze erg sterk, waardoor ze vaak wordt overschat.
Dit leidt regelmatig tot overvragen van haar moge- lijkheden met gedragsproblemen als gevolg. Die verergeren als zij veel alcohol of andere verslavende middelen gebruikt.
schreven in de gemeentelijke basisregistratie, kan ze ook geen beroep doen op een uitkering. Maar anders- om heeft ze zonder inkomen ook geen mogelijkheid om een woonadres te regelen.
De verschillende instanties wijzen naar elkaar. Uiteindelijk lukt het een onafhankelijke cliëntonder- steuner van MEE, nadat ze daar heel veel tijd in geïn- vesteerd heeft, om voor Anja een (tijdelijk) postadres te krijgen. Daarna kan pas een uitkering worden aangevraagd en vervolgens een woonruimte worden gezocht. Ondertussen raakt Anja steeds minder ge- motiveerd en dreigt ze uit beeld te verdwijnen.
   22
  


   20   21   22   23   24