Page 15 - MEE Signaal
P. 15

  Knelpunten
Er is in het onderwijs niet altijd een tijdige herken- ning - en daarmee onderkenning - van mogelijke beperkingen van leerlingen. Hierdoor krijgen zij niet de benodigde begeleiding op school en op andere gebieden (werk, inkomen).
Leerlingen raken steeds minder gemotiveerd, hebben zelf ook niet altijd reële verwachtingen van wat zij kunnen en stapelen teleurstelling op teleurstelling. Hierdoor vallen ze uit, wisselen van onderwijs of dreigen helemaal uit beeld te ver- dwijnen. Wanneer een leerling van een school af gaat, stopt de betrokkenheid van school.
Door het ontbreken van begeleiding gaan deze jongeren niet alleen van school, maar ontstaan er ook vaak problemen op het gebied van financiën, werk en wonen. Een deel van hen belandt daar- door in de criminaliteit.
Oplossingen
Leerlingen met beperkingen of leerachterstanden steunen en hun vertrouwen winnen, kan helpen schooluitval te voorkomen.
Een gecoördineerde inzet van school, leerwerkplek en begeleiding thuis en op andere levensgebieden (financiën) kan deze leerlingen binnenboord houden.
Initiatieven als de MEE Toekomstcoach kunnen bevorderen dat deze groep leerlingen een op hen toegespitste weg vinden via onderwijs naar werk, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren. De Toekomstcoach helpt risicovolle schoolverlaters een duurzame plek in de samenleving te vinden
door hen op alle levensgebieden te begeleiden wanneer zij een hulpvraag hebben.
Casuïstiek rondom zorg – onderwijs – arbeid
          O
 15
Werk
Onderwijs

   13   14   15   16   17