Page 14 - MEE Signaal
P. 14

  Niet (h)erkennen van beperking
vergroot kans op uitval
Jongeren met een LVB of autisme en de overgang van onderwijs naar werk
  Olivia is een alleenstaande moeder van 18 jaar en heeft een dochtertje van 3 jaar. Olivia is toen zij jong was met haar ouders uit Angola naar Nederland gekomen.
Haar moeder is inmiddels overleden en haar vader ziet ze niet meer. Olivia heeft beroepsonderwijs gevolgd en een diploma op niveau 2 gehaald.
Ze wilde verder met een opleiding op niveau 3, maar heeft daarvoor een negatief studieadvies gekregen. Desondanks is ze doorgegaan op een andere school. Daar is ze echter uitgevallen, omdat de lesstof te moeilijk was. Inmiddels is ze
overgestapt naar een andere opleiding op niveau 3 op een andere mbo-school, maar daar gaat het weer mis. Olivia moet zichzelf inschrijven voor de lessen. Dit lukt haar niet. Haar dochter Kendra gaat af en toe naar haar vader, maar er zit geen structuur in de opvang voor Kendra. Dit zorgt ervoor dat Olivia veel afwezig is op school, lessen mist en daardoor geen opdrachten kan inleveren.
Er volgt een gesprek met de decaan, waarbij ook
een consulent van MEE aanwezig is, die schoolmaat- schappelijk werk doet op de school. Het valt haar
op dat Olivia kenmerken heeft van een lichte ver- standelijke beperking en/of autisme. Dit is echter nooit gediagnosticeerd. Omdat de decaan van mening is dat Olivia niet in staat is de opleiding succesvol
af te ronden, stuurt hij, tegen haar zin, aan op een exit-procedure. Het advies aan Olivia om verdere hulp te zoeken bij de gemeente en het wijkteam, wijst zij af. Ze is zo teleurgesteld na de zoveelste mislukte opleidingspoging, dat ze van geen enkele instantie hulp wenst.
De vraag is nu hoe Olivia als alleenstaande moeder, zonder verdere opleiding en inkomen, in staat zal zijn werk te vinden. Zonder voldoende inkomen is het risico groot dat ze in de financiƫle problemen komt, zeker nu ze een studieschuld heeft opgebouwd.
   14
Casus 4

   12   13   14   15   16