Page 42 - MEE Signaal
P. 42

  Verhuisplicht boven woningaanpassing?
Onvoldoende maatwerk Wmo
   Caroline en Evert wonen samen met hun twee kinderen in een eigen woning in een gezellige woonwijk in een middelgrote gemeente in Zuid-Holland.
Evert (44) heeft een ernstig motorongeluk gehad.
Hij heeft lang in het ziekenhuis gelegen en daarna geruime tijd in een revalidatiecentrum aan zijn herstel gewerkt. Vooruitlopend op zijn thuiskomst zijn bij de gemeente allerlei voorzieningen aangevraagd, waar- onder woningaanpassingen om de woning rolstoel- toegankelijk te maken en sanitaire voorzieningen beneden (onder andere een badkamer met geschikte wc). Verder zijn aanpassingen nodig om de bovenver- dieping voor Evert bereikbaar te maken.
De gemeente wijst de gevraagde woningaanpassin- gen met het oog op de kosten (zeker € 60.000,-)
af en biedt een verhuiskostenregeling aan voor de verhuizing naar een reeds aangepaste woning elders in de gemeente. Duidelijk is dat zo’n woning niet in de directe omgeving van de huidige woning beschik- baar komt. Als er al zo’n woning vrij komt, dan zal dat in een andere woonkern zijn. De gemeente kan niet aangeven wanneer er een geschikte woning is. Caroline en Evert maken bezwaar tegen de afwijzing. Zij vrezen dat het echter lang kan duren voordat zij duidelijkheid hebben. Ondertussen is hun huidige woning niet geschikt om Evert thuis te laten wonen, want vooruitlopend op een bezwaar- (en eventuele beroeps)procedure worden woningaanpassingen niet vergoed.
Het gezin heeft een goed netwerk van buren en familie in de huidige woonomgeving. Verhuizen heeft daarom grote consequenties voor de kinderen van Caroline en Evert. Maar waarschijnlijk ook voor de gemeente. Nu kan het gezin namelijk een beroep doen op het directe netwerk en in een andere woon- kern kan dat niet. Zij zullen dan meer ondersteuning van de gemeente nodig hebben en daarmee ook
een groter financieel beroep op de gemeente doen. Bij de beoordeling van de gevraagde aanpassingen is daarmee geen rekening gehouden. Ook is niet meegewogen dat gedwongen verkoop van de woning mogelijk tot een aanzienlijke restschuld en financi- ele problemen gaat leiden. Financieel gaat er al het nodige veranderen, omdat Evert niet meer hetzelfde werk kan blijven doen als vóór het ongeluk en het gezinsinkomen daardoor een stuk lager wordt.
   42
Casus 17
   40   41   42   43   44