Page 39 - MEE Signaal
P. 39

Ongewild van zorgverzekering en Wmo naar Wlz
Afwentelgedrag en grote verschillen tussen domeinen
Mirjam is 45 jaar en heeft een ernstig auto-ongeluk gehad. Zij heeft blijvend hersenletsel en lichamelijke beper- kingen, waardoor ze permanent in een rolstoel zit.
Ze woont zelfstandig met haar man Bert, die fulltime werkt. Lange tijd ontvangt Mirjam hulp van een zorginstelling, die betaald wordt door de zorg- verzekeraar, en ze maakt gebruik van een aantal Wmo-voorzieningen. Op initiatief van de zorginstel- ling wordt een Wlz-indicatie aangevraagd.
Zij krijgt een Wlz-indicatie LG 4 (wonen met bege- leiding en verzorging) en deze diensten worden door dezelfde zorginstelling geleverd. Voor Mirjam en Bert lijkt niets veranderd, totdat ze van het CAK een correctie van de eigen bijdrage krijgen. Zij ontvangen in eerste instantie een rekening voor € 23,50 eigen bijdrage. Na een half jaar komt het CAK er echter
achter dat dit niet klopt. Ze moeten nu € 340,- per maand betalen en daarbovenop met terugwerkende kracht ook nog eens € 1.600,-. Voor dat laatste hebben ze een betalingsregeling moeten treffen, zodat ze de komende anderhalf jaar iedere maand
€ 460,- betalen. Ze hebben geen spaargeld en deze forse eigen bijdrage past niet in hun uitgavenpatroon; er ontstaat een financieel probleem en daardoor
ook stress.
Bert is erg boos. In de ontvangen zorg is niets veranderd, maar ze betalen daar nu wel veel meer voor. Hen is nooit verteld dat de eigen bijdrage
Wlz zoveel hoger zou zijn dan die van de zorgver- zekering en Wmo. Daar komt bij dat er in huis aanpassingen nodig zijn, die niet op te brengen zijn met deze hoge eigen bijdrage. Als ze dit vooraf geweten hadden, waren ze nooit akkoord gegaan met de Wlz-aanvraag. Bert wil nu minder zorg aanvragen en daarmee uit de Wlz, maar Mirjam heeft de zorg echt nodig.
M
Overige casuïstiek
                 39
ZVW
Wlz
Wmo   37   38   39   40   41